Tali Microfiber

  • Microfiber Rags

    Tali Microfiber

    Microfiber (atau microfibre) adalah gentian sintetik yang lebih halus daripada satu denier atau decitex / thread, yang mempunyai diameter kurang dari sepuluh mikrometer. Sehelai helai sutera kira-kira satu denier dan kira-kira seperlima dari diameter rambut manusia.